Główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

by Mario

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz BLOG oraz SKLEP. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MARIUSZ ZIELONKA
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
MOON AND BACK MARIUSZ ZIELONKA,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
7571408949
ul. Melomanów 4/29, 00-712 Warszawa.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: hello@ourlittleadventures.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  • ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
    • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1. Cookies

Nasz BLOG oraz SKLEP, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), jak również nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Na BLOGU oraz w SKLEPIE ciasteczka wykorzystywane są w celach statystycznych oraz marketingowych. Przetwarzamy dwa rodzaje ciasteczek:

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania BLOGA oraz SKLEPU, w szczególności w celu obsługi procesu logowania, zamówienia i konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. BLOG i SKLEP jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. W każdym momencie masz możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony sklepu, jak również z wielu innych portali internetowych, które stosują cookies.

2. Komentowanie na BLOG lub wystawianie opinii na SKLEP

Dodając komentarz na BLOG lub opinię na SKLEP, przekazujesz nam swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. W systemie odnotowywany jest również adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.
Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane z bazy WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania BLOGA oraz SKLEPU. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu jednego i drugiego.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na BLOGU lub opinii w SKLEPIE. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na BLOGU przy Twoim komentarzu lub opinii w SKLEPIE.

3. Zamówienia w SKLEPIE

Składając zamówienie w SKLEPIE, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP – w przypadku firm. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

4. Konto w SKLEPIE

Zakładając konto użytkownika w SKLEPIE, musisz podać dane niezbędne do założenia tego konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia Twoich danych z bazy klientów w SKLEPIE, ponieważ dane te są niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ponadto, Twoje dane przechowywane są w bazie po usunięciu konta po to, bym w przyszłości mógł zidentyfikować Cię jako użytkownika powracającego, jeżeli zdecydowałbyś się na ponowne korzystanie ze SKLEPU jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach konta użytkownika przechowywana jest historia Twoich zamówień złożonych z wykorzystaniem konta. W tym zakresie przetwarzanie danych osobowych opisane jest w punkcie zamówienia w SKLEPIE. Usunięcie konta użytkownik nie będzie jednoznaczne w usunięciu informacji o złożonych z wykorzystaniem konta zamówieniach, jeżeli będę nadal mieć podstawę prawną dla przetwarzania tych informacji.

W każdej chwili możesz zmodyfikować dane zawarte w Twoim koncie.

5. Porzucony koszyk w SKLEPIE

Jeżeli użytkownik SKLEPU rozpocznie proces składania zamówienia, ale go nie ukończy, ten fakt zostanie odnotowany przez SKLE, a użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są Twoje dane osobowe zgromadzone przez SKLEP w związku z rozpoczęciem składania przez użytkownika zamówienia. Przetwarzanie danych opiera się w tym przypadku na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czemu w każdej chwili możesz się sprzeciwić.

6. Reklamacje i zwroty

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

7. Subskrypcja newslettera BLOGA

Wykonując działania na BLOGU możesz zapisać się na listę odbiorców newslettera. Aby zapisać się do newslettera, musisz podać swoje imię i adres e-mail. Twoje dane uzyskane w ten sposób będziemy wykorzystywać w celu przesyłania Ci wiadomości e-mail z aktualnościami na BLOGU lub promocjami w SKLEPIE. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda na zapis do listy mailingowej (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. W każdym momencie możesz zrezygnować z jego otrzymywania i wypisać się z bazy subskrybentów lub zmienić swoje dane.

BLOG wykorzystuje zewnętrzny system do dystrybucji newslettera BLOGA – MailerLite. Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z polityką prywatności: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

8. Kontakt bezpośredni z nami

Kontaktując się bezpośrednio z nami zarówno w sprawach BLOGA lub składanych zamówieniach w SKLEPIE w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

ODBIORCY DANYCH

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Do takich podmiotów należą np. podmioty świadczące usługi płatności, wirtualne biura rachunkowe.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach SKLEPU oraz BLOGA prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po SKLEPIE i BLOGU – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w SKLEPIE i BLOGU klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd obu serwisó oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.